menuankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
newsletter
Logo BIP
  • Odwiedziło nas: 124858 osób
  • Do końca roku: 71 dni
  • Do wakacji: 248 dni
Niedziela, 2018-10-21
Imieniny:
Celiny, Hilarego

Historia przedszkola

Jesteś tu: » Strona główna » Historia przedszkola

HISTORIA PRZEDSZKOLA W MICHOWIE opracowana na podstawie dokumentów archiwalnych                                                                                                        przez dyrektor przedszkola - Annę Tokarzewską w 2006r.

Przedszkole w Michowie powstało w 1946 roku. Właścicielem i organizatorem Przedszkola była Gmina Michów. Orzeczenie organizacyjne Nr I -958/46 z dn.2.X.1946r.

Utrzymanie Placówki umożliwiał Zarząd Gminy wraz z Inspektoratem Szkolnym, finansując etat kierowniczki, natomiast samorząd zapewniał płace woźnej i opał.

Pierwsza kierowniczka Maria Prochówna została zatrudniona 15.03.1946 r. Zajęcia dokumentowane były od 3 kwietnia 1946r. z niewielkimi przerwami. Zorganizowano 1 oddział w liczbie 30 dzieci urodzonych w latach 1940-1942.

15 października 1946 r. kierownictwo objęła Krystyna Regmunt. Następna kierowniczka Władysława Baranówna pełniła funkcję przez 2 lata od 1 września 1948r.

Początkowo wyposażenie Przedszkola było bardzo skromne:  2 długie stoły,15 krzesełek, szafa, 2 tablice, umywalnia na miarę ówczesnych czasów: 2 wiadra, taboret, miska na wodę. Znajdowało się ono w sali o wymiarach 6 x 8, odnowionej w 1947r.

Następny remont wykonano w 1951r. Od tej chwili w Przedszkolu funkcjonowały 2 sale do zajęć i zabaw, kuchnia, magazyn, szatnia. Wzbogacono wyposażenie m.in. w zbiornik na wodę i umywalki, zapewniono w kuchni niezbędny sprzęt i od tej chwili przygotowywano 2 posiłki dla dzieci we własnej przedszkolnej kuchni. Dotychczas (od 1947r.) dzieci otrzymywały jednorazowy posiłek przygotowywany w szkole a finansowany przez Inspektorat Szkolny, Koło Rodzicielskie, Międzynarodowy Fundusz Pomocy Dzieciom.

Zakupiono również zabawki (11 lalek, samochód, pociąg, samolot, traktor, okręt, pajac, wózek, 1skrzynia klocków, koń na biegunach) i pomoce dydaktyczne (2 piłki, chorągiewki, patyczki, krążki, 2 bębenki, „Mały stolarz" do konstruowania) oraz książki   („Na jagody", „Słoń Trąbalski", „Tajemnicze odwiedziny", „Był sobie jeden dom", „Chawroszka", „Skoro bogaty", „Kongres dzieci"). W niedługim czasie nieliczny księgozbiór uległ spaleniu.

W roku szkolnym 1951/52 kierownikiem została Zofia Dalek, w następnym Aleksandra Zbiciak, a w latach 1953-1961 Genowefa Dzięciołek. W tym okresie praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza odbywała się zazwyczaj w oddziałach łączonych.

Od roku 1961 funkcję kierowniczki przedszkola pełniła Halina Kołodyńska. W tym czasie Państwowe Przedszkole Michowie określano placówką typu miejskiego. Od 1 grudnia 1965r. organizowano 2 oddziały. Czynne było 7 godz. dziennie dla matek pracujących i z 5 godz. pobytem dzieci matek niepracujących. Obie grupy znajdowały się w jednej dużej sali. Personel składał się z 4 osób: kierowniczki przedszkola, wychowawczyni, kucharki i woźnej. Budynek przedszkolny posiadał jedną dużą salę zabaw, kuchnię wraz z kancelarią i umywalką, szatnię oraz magazyn na produkty żywnościowe. Budynek nie spełniał swojego zadania ze względu na ciasnotę i zimno tam panujące. Ponadto istniały inne trudności w funkcjonowaniu przedszkola: brak oddzielnego wejścia dla dzieci, ogrzewanej szatni i osobnej umywalni. Zauważono konieczność rozbudowy przedszkola, które planowano w latach 1970-71.

12 listopada 1970 roku przejęła kierownictwo przedszkola Zdzisława Grzesiak i pełniła tę funkcję przez 30 lat. Podczas trwania jej kadencji została oddana do użytku nowo wybudowana część przedszkola tj. 5 stycznia 1972r. Powierzchnia placówki powiększyła się o 2 nowe sal zabaw wraz z korytarzem. Natomiast w starym pomieszczeniu zorganizowano kancelarię, szatnię, umywalnię wraz z ubikacjami. Przedszkole czynne jest nadal  7 godz. dziennie. Dzieci znajdują się w 2 grupach  wg wieku  (oddział młodszy i starszy). Zwiększono liczbę personelu do 6 osób, zatrudniono jeszcze 1 nauczycielkę oraz utworzono etat intendenta.

W 1974r. wykonano instalację wodociągową i kanalizacyjną.

W roku szkolnym 1977/78 Przedszkole zostało przemianowane na 9-cio godzinne.

W roku 1975 r. założono kronikę przedszkolną i odtąd najważniejsze wydarzenia są tam uwieczniane.

W tamtych latach szczególnie atrakcyjny przebieg miała choinka noworoczna połączona z występami dzieci, zabawą taneczną, przybyciem Św. Mikołaja oraz słodkim przyjęciem. Na uroczystość przybywali licznie rodzice, wraz z zapraszanymi gośćmi.

Drugim świętem, do którego bardzo długo przygotowywał się personel przedszkola było święto 1 Maja. W związku z uczestnictwem w pochodzie wszystkich przedszkolaków wykonywano kwiaty dla każdego dziecka oraz zmieniano wystrój przedszkola.

W latach 70-tych i 80-tych przyjmowano do przedszkola zazwyczaj dzieci matek pracujących.

W roku 1985 Przedszkole otrzymało plac zabaw na ul. Podwalnej, a w późniejszym terminie planowano na nim budowę nowego budynku przedszkolnego. Starania te zostały podjęte w związku z wyżem demograficznym i ogromnym zainteresowaniem edukacją przedszkolną. Brak środków finansowych uniemożliwił realizację przedsięwzięcia. W następnym roku podjęto decyzję o dobudowaniu kolejnej sali zajęć do istniejącego budynku. Rodzice dzieci przedszkolnych i inni ludzie dobrej woli utworzyli Społeczny Komitet Budowy, który własną pracą oraz zdobytymi środkami finansowymi doprowadził do powstania trzeciej sali dla dzieci. Salę oddano do użytku w dniu 1 września 1988r. Od tego roku funkcjonują w przedszkolu zazwyczaj 3 oddziały, z nielicznymi wyjątkami: w roku szkolnym 1991/92 -2 oddziały lub 4 oddziały w latach 1996/97, 1997/98.

Działalność Placówki wspierana była wielokrotnie przez Zakłady Pracy z naszej miejscowości:

  • Spółdzielnię Kółek Rolniczych, pełniącej rolę Zakładu Opiekuńczego dla Przedszkola,
  • Okręgową Spółdzielnię Mleczarską „Michowianka",
  • Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska".

W latach 70-tych i 80-tych występowała duża rotacja na stanowiskach nauczycieli. Zatrudniane były osoby bez kwalifikacji. Od roku 1986 wszyscy pracownicy pedagogiczni  posiadają wykształcenie zgodne z wymaganiami. Nauczycielem z najdłuższym stażem pedagogicznym Przedszkola w Michowie jest Maria Szwargolińska.

 

Od roku szkolnego 1995/96 nastąpiła reorganizacja oddziałów „0" w ZSO w Michowie, istniejące tam grupy zostały przeniesione do przedszkola.

W roku 1999 podłączono Przedszkole do sieci gazowej i uruchomiono nowoczesną kotłownię gazową. Były to ostatnie dokonania dyrektor Zdzisławy Grzesiak, która po najdłuższej w historii przedszkola kadencji dyrektorskiej (30 lat) odeszła na zasłużoną emeryturę.

W latach 2000-2003 dyrektorem placówki została Alicja Gradzińska, która w niedługim czasie pełnienia funkcji dokonała szeregu gruntownych prac modernizacyjnych, m.in.: podłóg w łazience, kuchni, kancelarii, szatni i korytarzu oraz wymiany  wszystkich okien i drzwi wejściowych. Ponadto Dyrektor włożyła wkład w unowocześnienie placówki zakupując m.in. kserokopiarkę, drukarkę, magnetowid, których dotychczas Przedszkole nie posiadało.

Od 1 marca 2003r. do chwili obecnej obowiązki dyrektora przedszkola pełni Anna Tokarzewska, która prowadzi dalsze prace modernizacyjne. Najważniejsze z nich to: wykonanie nowoczesnej instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, pomieszczenia zmywalnio-obieralni przedszkolnej, podłóg w dwu salach przedszkolnych itp. Dyrektor podejmuje szereg działań w zakresie uatrakcyjnienia współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym, promocji przedszkola i unowocześniania placówki.

Niesłabnące zainteresowanie Przedszkolem oraz prognozy skłaniają nas do perspektywicznego myślenia. Jesteśmy jedyną placówką przedszkolną w Gminie Michów. Uczęszczają do nas dzieci z pobliskich miejscowości, dzieci rodziców pracujących i niepracujących, ale znających znaczenie wychowania przedszkolnego dla lepszego startu szkolnego oraz wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci wiejskich.

Z dostępnej dokumentacji przedszkolnej wynika, iż do naszego przedszkola uczęszczało 3296 wychowanków.

Dnia 6 grudnia 2006 r. Historia przedszkola w Michowie została odczytana po raz pierwszy na uroczystości 60-lecia Przedszkola, kiedy to po raz pierwszy spotkali się wychowankowie wielu roczników. Dzieci wręczyły kwiaty przybyłym dyrektorkom przedszkola, natomiast dyrektor pełniąca obecnie tą zaszczytną funkcję wręczyła dyplomy „Przyjaciel przedszkola" ludziom i instytucjom wspierającym działalność placówki w ostatnich latach.

Wszystkim osobom wymienionym w tekście historii, jak i podczas jubileuszu składam hołd wdzięczności, gdyż dzięki nim Przedszkole nasze przetrwało zawirowania dziejowe, każda z tych osób włożyła cząstkę siebie  w istnienie i funkcjonowanie Przedszkola.

Opracowanie:  Anna  Tokarzewska

Michów,6 grudnia  2006  roku

Opracowanie: szkolnastrona.pl