menuankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
newsletter
Logo BIP
 • Odwiedziło nas: 120999 osób
 • Do końca roku: 135 dni
 • Do wakacji: -57 dni
Sobota, 2018-08-18
Imieniny:
Bogusława, Bronisława

Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja

  

 

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola w Michowie na rok szkolny 2018/2019

 

 


 

 1.  Adameczek Igor
 2.  Adameczek Szymon
 3.  Aftyka Michał Damian
 4.  Bochyńska Joanna
 5.  Bogusz Bartosz
 6.  Czuryszkiewicz Kuba
 7.  Gajos Gracjan
 8.  Iwan Mikołaj
 9.  Jedut Bartosz
 10. Kamińska Natalia
 11. Kos Dawid
 12. Koziej Mikołaj
 13. Kukier Weronika
 14. Kutnik Nikola
 15. Kruczek Błażej Łukasz
 16. Lalak Mikołaj
 17. Mazurek Aleksandra
 18. Mazurek Natalia
 19. Nanakiewicz Antoni
 20. Niewiadomska Maja
 21. Ogórek Krystian
 22. Opolski Ksawery
 23. Polak Julia
 24. Sukniak Antoni Aleksander
 25. Syta Zuzanna
 26. Szczuchniak Mikołaj
 27. Walaszek Dominik
 28. Więsyk Kornelia
 29. Włodarczyk Paweł
 30. Wróblewski Kacper
 31. Wrzos Igor

 

                                                                                                                                  

                                                                                        Dyrektor Przedszkola w Michowie

                                                                                            Anna Tokarzewska

                               

 


Informujemy, iż umożliwiamy następujące formy adaptacyjne w Przedszkolu w Michowie:

1) 26 czerwca 2018 (tj. wtorek) w godz. 10.00-12.00.

- Wstępne zapoznanie z pomieszczeniami przedszkolnymi, z kolegami, z personelem,

- zabawa dowolna dzieci w sali,

- krótkie spotkanie rodziców z dyrektorem.


2) 29-31 sierpnia 2018 (3 dni) w godz. 10.00- 12.00.

- zabawy dowolne z kolegami,

- zapoznanie z wychowawcą grupy,

- krótkie zabawy adaptacyjne z nauczycielką.


Prosimy o skorzystanie z tych form adaptacji, gdyż z dniem 1 września nie będzie możliwości pozostawania w grupie przez rodziców.SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM TERMINÓW REKRUTACJI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

 od dnia

do dnia

do godz.

Etap rekrutacji / czynność rodzica

 

31

 stycznia

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

22

luty

28

luty

 

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Rekrutacja

1

marca

 30

marca

 

1500

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie do przedszkola.

3 kwietnia

9 kwietnia

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej

 

10

 kwietnia 

 

900

Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

11 kwietnia

20 kwietnia

 

1500

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (zawieranie umów).

 

23 kwietnia 

 900

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca)

23

 kwietnia

7

maja 

 

1500

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

8 maja

11 maja

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

 15

maja

 

900

Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

15

 maja

22

maja

 

1500

Pisemne potwierdzenie przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka woli przyjęcia do przedszkola ( zawieranie umów).

 

 23 maja

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
KRYTERIA USTAWOWE

Lp.

Kryteria ustawowe

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Wielodzietność

rodziny                                 

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   (minimum troje dzieci).

 

Druk oświadczenia na końcu wniosku.

2.

Niepełnosprawność dziecka

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948).

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeks postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

3.

Niepełnosprawność rodzeństwa

 dziecka

4.

Niepełnosprawność jednego z rodziców

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz.2046 i 1948).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeks postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

5.

Niepełnosprawność obojga  rodziców

6.

Samotne wychowywanie dziecka w

 rodzinie

 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym                                                                                                                                                 wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.     

 Druk oświadczenia na końcu wniosku.                                    

7.

Dziecko objęte pieczą

zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą                                                                                                                                                                                                                                                zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860).

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeks postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydataKRYTERIA SAMORZĄDOWE

Lp.

Kryteria samorządowe

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Rodzic samotnie wychowujący (prawny opiekun) lub rodzice (prawni opiekunowie) kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność – 2 pkt.

Zaświadczenie potwierdzające okoliczności.

 

 

2.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 2 pkt.

Oświadczenie rodzica

Druk oświadczenia na końcu wniosku.                                    

3.

Dzieci z ciąży mnogiej  - 1 pkt.

 

Oświadczenie rodzica

Druk oświadczenia na końcu wniosku.                                    

4.

Zamieszkiwanie kandydata w najbliższej odległości od przedszkola lub oddziału przedszkolnego  - 1 pkt.

Oświadczenie rodzica

Druk oświadczenia na końcu wniosku.                                    Opracowanie: szkolnastrona.pl